De Leegens - Doezum

De sporthal en Sportcafé als tijdelijke thuislocatie voor de FC Grootegast !!!

Vanaf begin september t/m december zal de sporthal als “thuisbasis” dienst doen voor de FC Grootegast in afwachting van de bouw van het nieuwe MFC waar ook de FC Grootegast dan haar thuisbasis zal innemen vanaf vermoedelijk begin januari 2018.

Voetbalteam melden zich bij aankomst in de sporthal bij het beheerderskantoor, hier worden de team opgevangen en wordt hen een kleedruimte toegewezen.

Ouder en uiteraard ook de voetballers zelf zijn van harte welkom in het Sportcafé van Sporthal De Leegens. Uw besteding in het sportcafé komt mede ten goede aan de FC Grootegast.